Samfélagsmiðlar

Gætu fengið Airbnb til að innheimta gistináttagjald

Það er engin trygging fyrir því að einstaklingar sem leigja út íbúðir til ferðamanna leggi á gistináttagjald líkt og þeir eiga að gera. Ríkisskattstjóri hefur sett sig í samband við Airbnb og aðra sambærilega aðila til að gera þeim grein fyrir íslenskum reglum.

Mynd: Sigurjón Ragnar/sr-photos.com

Gistináttaskattur hér á landi nemur 100 krónum og er hann lagður á sölu gistingar fyrir hvern sólarhring. Hótelstjóri sem leigir út fjörtíu herbergi í nótt þarf því að greiða 4000 krónur í gistináttagjald á morgun og sá sem leigir út 10 svefnpokapláss borgar þá 1000 krónur. Það er sem sagt ekki gerður munur á gæðum gistingarinnar og skatturinn er sá sami á stóra svítu og svefnpokapláss í koju. Víða erlendis tíðkast hins vegar þrepaskiptur hótelskattur og hann er þá hæstur á fimm stjörnu hótelum en lægstur á farfuglaheimilum.

Litlar heimtur hjá leigusölum

Íbúðir og svefnaðstaða sem leigð er út í gegnum fyrirtæki eins og Airbnb er einnig skattskyld og skal innheimta eitt hundrað krónur, auk virðisaukaskatts, fyrir hverja nótt. Umsvif Airbnb á íslenska markaðnum eru mjög mikil og fyrirtækið hefur á sínum snærum fleiri gistirými en þrjár stærstu hótelkeðjur landsins samanlangt. Fyrirtækið innheimtir hins vegar ekki gistináttagjald hér á landi samkvæmt lista á heimasíðu fyrirtækisins yfir þær borgir og lönd þar sem sérstakur hótelskattur er lagður ofan á leiguverðið. Það er því undir íslenskum leigusölum sjálfum komið að standa skil á þessu opinbera gjaldi. Hversu margir gera það liggur ekki fyrir en samkvæmt frétt Independent sýnir reynslan í París að heimturnar eru litlar þegar fyrirkomulagið er þannig. Þess vegna hafa yfirvöld í höfuðborg Frakklands látið það í hendurnar á Airbnb sjálfu að innheimta gjaldið af ferðamönnum og skila því svo til borgarinnar.

Tryggja að skattar og gjöld séu greidd

Hvort sú leið standi íslenskum skattyfirvöldum líka til boða liggur ekki fyrir en samkvæmt svari rá ríkisskattstjóra, við fyrirspurn Túrista, þá er verið er að fara yfir þessi mál og fleiri með Airbnb og öðrum sambærilegum fyrirtækjum. „Það er markmið okkar að þessi samskipti við umrædda aðila leiði til betri yfirsýnar í þessum málum þannig að tryggt verði að réttir skattar og gjöld séu greiddir af þessum viðskiptum hér á landi.“
Samkvæmt útreikningum Túrista má gera ráð fyrir að gistináttagjald af gistingu á vegum Airbnb gæti skilað um 20 milljónum á ári í ríkissjóð.
TENGDAR GREINAR: Gistináttagjald hóflegt hér á landi

Nýtt efni

Biðinni er brátt lokið og eftirvæntingarfullir aðdáendur írska rithöfundarins Sally Rooney getað andað léttar því að í liðinni viku var tilkynnt af The Wylie Agency, umboðsskrifstofu rithöfundarins, að ný bók væri væntanleg frá henni þriðjudaginn 24. september 2024.  Alex Bowler, talsmaður Faber & Faber, enska forlags rithöfundarins, sendi líka frá sér tilkynningu í tilefni af væntanlegri  …

Farþegar á Keflavíkurflugvelli gátu að jafnaði valið á milli nærri 10 brottfara á dag til höfuðborgar Bretlands í síðasta mánuði. Þetta er viðbót um eina ferð frá sama tíma í fyrra ef tillit er tekið til þess að nú er hlaupaár. London var sú borg sem oftast var flogið til frá Keflavíkurflugvelli í febrúar samkvæmt …

Það er bannað að auglýsa vín á Íslandi - nema auðvitað í amerískum samfélagsmiðlum og þeim erlendu vefsíðum sem íslenskir lesendur heimsækja. Áfengisauglýsingar eru hinsvegar mikilvæg tekjulind fjölmiðla í löndum allt í kringum okkur enda býr áfengisiðnaðurinn yfir miklu fjármagni og vill viðhalda áhuga neytenda á öllum aldri á þessum viðurkennda en varasama vímugjafa. FF7 …

Með hjálp málgreiningarforrits og athugun á orðanotkun hefur Lapo Lappin komist að því að tvær af vinsælustu bókum Camillu geta varla verið skrifaðar af höfundinum sjálfum og bendir Lappin á að textinn líkist mjög textum eftir annan rithöfund, Pascal Engman. Sjálf neitar Camilla (og það gerir Pascal einnig) öllum ásökunum og telur þær vera ávöxt öfundar …

Stundum fer rás atburða í hring. Flugvélasmiðja Spirit í Wichita var sett á stofn af Stearman Aircraft árið 1927 en tveimur árum síðar eignaðist United Aircraft and Transport Corporation fyrirtækið og rak til ársins 1934. Þá tók Boeing við rekstrinum og í heimsstyrjöldinni síðari, árið 1941, varð Spirit deild innan Boeing. Þannig hélst fyrirkomulagið til …

„Ég er búinn að vera í björgunarsveit í að verða 15 ár og í öllum útköllum tók ég Beef Jerky, þurrkað nautakjöt frá Bandaríkjunum, með mér sem nesti í neyð. Ég gekk til dæmis einu sinni þvert yfir landið, frá Reykjanestá yfir á Langanes og fyrir þá ferð gerði ég mikla leit að góðu, íslensku …

Næring forfeðra okkar á oftar en ekki fyllilega erindi við nútímamanninn. Sum þeirra matvæla sem nú er hent var hreinlega slegist um áður fyrr. Með vaxandi hraða þjóðfélagsins og breyttri menningu hefur heilsusamlegt hráefni eins og innmatur, dýrafitur, bein og mergur orðið að hliðarafurð sem fer til spillis. Þessi sóun hefur í för með sér …

Gistinætur Breta á norðlenskum hótelum í janúar voru 422 talsins sem er rétt um tíund af því sem var í janúar árin 2018 og 2019 þegar breska ferðaskrifstofan Super Break bauð upp á pakkaferðir til Akureyrar frá nokkrum breskum flugvöllum. Tilkoma áætlunarflugs Easyjet frá London til Akureyrar hefur því ennþá miklu minni áhrif á gistigeirann …